" JENNY "   50586       BB HEN   

                       VERBRUGGEN X VOS JENNES 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 VERBRUGGEN EN VOS JENNES SE DUIWE KRUIS BAIE GOED.  SLANG VAN ZYL VAN POTGIETERSRUS IS EEN VAN DIE DUIWE BOERE WAT DIT SAL BEAAM. HYSELF HET OOR DIE JARE UITSTEKENDE UITSLAE GEHAD MET DIE KOMBINASIE.

DIE HEN IS DEUR MY VRIEND JOHAN VENTER AANGEKOOP BY LIONEL KELBRICK EN EK HET NA N LANG GESUKKEL HAAR GERUIL BY HOM. HAAR BLOEDLYN LOOP UIT TWEE BELANGRIKE DUIWE VAN VERBRUGGEN NAAMLIK 'ADONIS' EN ' 020 ' . GOMAIRE VERBRUGGEN HET TOE HY BESOEK WAS DEUR LIONEL, SLANG EN CAS MATHEE OPGEMERK DAT HY,  'ADONIS' AS EEN VAN SY BESTE DUIWE NOG OOIT REKEN. 020 HET AS SUPERKWEKER GEEN BEKENDSTELLING NODIG NIE.

HIERDIE IS N PRAGTIGE HEN EN EK KAN NIE WAG OM HAAR KINDERS TE TOETS NIE.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------