"MIA MOO"        WHITE  HEN

                           BRICOUX